Công trình thực tế

Công trình được Real Classic thiết kế và thi công hoàn thiện

Mẫu thiết kế

Công trình được Real Classic thiết kế và thi công hoàn thiện

Diện tích : 80m2

Qui mô : 04 tầng

Diện tích : 180m2

Qui mô : 03 tầng

Diện tích : 200 m2

Qui mô : 03 tầng